DIMITRIA KOUMARNETOS - Vintage Conversion Arrow Necklace - Gallery of Jewels

DIMITRIA KOUMARNETOS - Vintage Conversion Arrow Necklace

Regular price $632.00 Sale

18 inch vintage conversion arrow necklace in 14k yellow and white gold.